Masz stary piec? Chcesz ocieplić swój dom? Możesz dostać na to pieniądze!

Od 7,5 do nawet 50 tysięcy złotych można będzie dostać z Programu Antysmogowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. Miasto będzie ubiegało się o te pieniądze dla mieszkańców.

Jednak aby móc złożyć wniosek, potrzebne są informacje od mieszkańców. Bez nich będzie to niemożliwe. Dlatego, wszystkich świnoujścian zainteresowanych otrzymanie dofinansowania prosimy o przeczytanie informacji poniżej i wypełnienie jednej z dwóch ankiet; w zależności od potrzeb – na samą wymianę pieca lub termomodernizację połączoną z wymianą pieca.

Gmina Miasto Świnoujście, w związku z ogłoszeniem przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, planuje przystąpienie do Programu Antysmogowego. W ramach programu osoby fizyczne legitymujące się tytułem prawnym do nieruchomości, wynikającym z prawa własności, prawa użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowiązaniowego będą mogły dokonać:

http://www.swinoujscie.pl/pl/news/content/14062