23 cudzoziemców pracowało nielegalnie w powiecie wejherowskim

23 cudzoziemców pracowało bez wymaganego zezwolenia na pracę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej – ustalili funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej we Władysławowie w zakończonej 20 maja kontroli legalności wykonywania pracy przez cudzoziemców oraz powierzenia im wykonywania pracy w jednej z firm na terenie powiatu wejherowskiego.

Strażnicy graniczni zweryfikowali dokumenty związane z pracą 124 cudzoziemców zatrudnionych w branży przetwórstwa spożywczego. Poza dwoma obywatelami Białorusi wszyscy byli narodowości ukraińskiej. W wyniku kontroli ustalono, że 22 Ukraińców i Białorusin świadczyło pracę bez wymaganego zezwolenia, czym wypełnili znamiona wykroczenia przepisu Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Funkcjonariusze stwierdzili także, że do tej sytuacji prezesa zarządu doprowadził pełnomocnik kontrolowanej firmy, który był odpowiedzialny za zatrudnienie cudzoziemców. Dodatkowo z 10 osobami nie zawarł umowy w formie pisemnej oraz 13 cudzoziemcom nie przedłożył tłumaczenia umowy na język dla nich zrozumiały, a taki miał obowiązek. Funkcjonariusze ustalili również, że pełnomocnik nie powiadomił właściwego powiatowego urzędu pracy o podjęciu pracy w stosunku do 23 cudzoziemców oraz niepodjęciu jej przez 121 osób.

Cudzoziemcy nielegalnie pracujący podlegają karze grzywny, natomiast wobec firmy sporządzony zostanie wniosek do sądu o ukaranie. Pełnomocnikowi grozi kara grzywny od 3 do 30 tys. zł.

Straż graniczna