Akt oskarżenia przeciwko podejrzanemu o udzielanie narkotyków – sprawa Prokuratury Rejonowej w Świnoujściu.

Prokurator Rejonowy w Świnoujściu skierował do Sądu Rejonowego w Świnoujściu akt oskarżenia przeciwko mężczyźnie, któremu zarzucono m. in. to że w okresie od października 2017 r. do dnia 9 sierpnia 2018 r. w Świnoujściu, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej wielokrotnie udzielił ustalonym osobom środek odurzający w postaci marihuany oraz substancję psychotropową w postaci amfetaminy, tj. o czyn z art. 59 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii i inne.

Prokuratura Rejonowa w Świnoujściu nadzorowała śledztwo w przedmiotowej sprawie. W toku prowadzonego postępowania ustalono między innymi w oparciu o zeznania świadków, że podejrzany w okresie od października 2017 r. do dnia 9 sierpnia 2018 r., działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej wielokrotnie udzielił ustalonym osobom środek odurzający w postaci marihuany oraz substancję psychotropową w postaci amfetaminy. Łącznie udzielił on ponad 100 gram marihuany i 25 gram amfetaminy.

W toku postępowania podejrzany został zatrzymany, a następnie na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec niego tymczasowe aresztowanie. Ten środek zapobiegawczy był stosowany również w dniu kierowania aktu oskarżenia do Sądu.

Podejrzany (lat 24) był w przeszłości karany sądownie.

Za zarzucane podejrzanemu przestępstwo m.in. na podstawie art. 59 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii grozi kara pozbawienia wolności od roku do 10 lat.

Prokuratura