28 cudzoziemców z decyzjami nakazującymi opuszczenie Polski

Funkcjonariusze Morskiego Oddziału Straży Granicznej wystawili w tygodniu 28 decyzji zobowiązujących cudzoziemców do powrotu. Głównymi przyczynami przeprowadzonych postępowań były przeterminowane pobyty i brak ważnych wiz.

Polskę musi opuścić 20 obywateli Ukrainy, 4 Filipińczyków, 2 Mołdawian oraz Gruzin i Hindus. Strażnicy graniczni ustalili, że 13 osób przeterminowało pobyt w Polsce, a 7 nie miało ważnych wiz lub innych dokumentów uprawniających do wjazdu i pobytu. Stwierdzili również 4 przypadki nielegalnego wykonywania pracy i przekroczenia granicy państwowej wbrew przepisom.

Ponadto dane 3 obywateli Ukrainy figurowały w wykazie cudzoziemców, których pobyt w Polsce był niepożądany, a cel pobytu jednej osoby był niezgodny z deklarowanym.

Wszystkim wystawiono decyzje zobowiązujące do powrotu z zakazem ponownego wjazdu na okres od 6 miesięcy do 3 lat.

Straż Graniczna