Od 1 maja 2019 r. podatnicy mogą stosować kasy fiskalne on-line

Kasy fiskalne on-line to urządzenia, które przesyłają dane
o rejestrowanej sprzedaży do systemu teleinformatycznego prowadzonego przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.
Zakup kas on-line będzie w części refundowany.
Kasy rejestrujące z elektronicznym i papierowym zapisem kopii będą stopniowo wycofywane z rynku w wyniku naturalnej wymiany starych urządzeń na nowe.
Wprowadzenie kas on-line to kolejny krok w uszczelnieniu podatku VAT.