Zgodnie z decyzją muszą opuścić Polskę

Bilans kontroli legalności pobytu i zatrudnienia cudzoziemców, które przeprowadzili w ostatnich kilkunastu dniach funkcjonariusze Morskiego Oddziału Straży Granicznej, to 20 wszczętych postępowań zakończonych wystawieniem decyzji zobowiązujących do powrotu.

Tylko w Gdańsku strażnicy graniczni zobowiązali do powrotu 10 cudzoziemców, wśród których byli obywatele Ukrainy i Brazylijczyk.

Wobec 5 innych obywateli Ukrainy postępowania przeprowadzili funkcjonariusze Straży Granicznej ze Szczecina, uwagi co do legalności pobytu i zatrudnienia pozostałych mieli funkcjonariusze z Kołobrzegu, Władysławowa i Ustki.

Powodem zobowiązania 8 cudzoziemców do powrotu było to, że nie opuścili oni Polski po wykorzystaniu dopuszczalnego okresu pobytu, 5 innych nie miało dokumentów uprawniających do wjazdu i pobytu w Polsce, kolejnych 5 nielegalnie pracowało. Jeden obcokrajowiec nie zrealizował celu zgodnego z wydaną wizą, pobyt innego był niepożądany. Wobec wszystkich zostały orzeczone zakazy ponownego wjazdu na czas od 6 miesięcy do 3 lat.

Straż Graniczna