Dzień Flagi na Wałach Chrobrego

Wojewoda zachodniopomorski Tomasz Hinc zaprasza na wspólne świętowanie Dnia Flagi.

2 maja, o godz. 9.00 odbędzie się uroczyste podniesienie flagi państwowej na odnowionym maszcie znajdującym się na dachu Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Uroczystość z udziałem ministra Joachima Brudzińskiego odbędzie się z towarzyszeniem ceremoniału wojskowego 12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej.

budynek ZUW
Maszt, na którym zostanie wyeksponowana flaga został odremontowany: wzmocniona została jego konstrukcja oraz system wciągania i mocowania flagi. Wszystkie prace odbywały się pod nadzorem konserwatora zabytków.

– Od 2 maja na Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim – wizytówce miasta widocznej już od wjazdu do Szczecina, na stałe będzie obecna biało-czerwona flaga – mówi wojewoda zachodniopomorski Tomasz Hinc – Zapraszam szczecinian do udziału w uroczystości pod urzędem i uczczenia w ten sposób Dnia Flagi Rzeczpospolitej Polskiej.

Flaga na maszcie ZUW decyzją wojewody będzie wyeksponowana na stałe – zgodnie z opracowanym przez NIK stanowiskiem zawartym w dokumencie „Zasady dobrej praktyki używania symboli państwowych przez administrację publiczna oraz placówki oświatowe” stanowiącym załącznik nr 7 do „Informacji o wynikach kontroli używania symboli państwowych przez organy władzy publicznej”. Taką wykładnię prawną obowiązujących przepisów podzielił również Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w piśmie do wojewody Tomasza Hinca z 8. grudnia 2018 r.

Po uroczystości wciągnięcia flagi na maszt, na pierwszym piętrze w holu ZUW (obok Gabinetu Wojewody) odsłonięta zostanie stała wystawa herbów powiatów Pomorza Zachodniego.
Zapraszamy media do udziału w uroczystościach.