Nielegalny pobyt i praca

Kontrole legalności pobytu i zatrudnienia cudzoziemców przeprowadzone w ubiegłym tygodniu przez funkcjonariuszy z Morskiego Oddziału Straży Granicznej skutkowały wydaniem zobowiązań do powrotu dla 6 obywateli Ukrainy i 1 Bangladeszu.

Postępowania administracyjne przeprowadzili funkcjonariusze z Placówek Straży Granicznej w Gdańsku, Kołobrzegu, Szczecinie i Władysławowie. W przypadku 4 cudzoziemców nieprawidłowości dotyczyły legalności ich zatrudnienia i wykonywanej pracy. W konsekwencji otrzymali oni decyzje zobowiązujące do powrotu z rocznym zakazem ponownego wjazdu. Pozostałe osoby zostały zobowiązane do powrotu z uwagi na to, że przekroczyły granicę państwową wbrew przepisom i wykorzystały dopuszczalny okres pobytu. Ponowny ich wjazd będzie możliwy najwcześniej po upływie 6 miesięcy.

 

Straż Graniczna