Wykorzystali czas pobytu, nie mieli dokumentów

19 cudzoziemców przebywających w Polsce nielegalnie zobowiązali do powrotu funkcjonariusze z Morskiego Oddziału Straży Granicznej.

Był to wynik kontroli legalności pobytu i zatrudnienia przeprowadzonych w ciągu kilku ostatnich dni.

W większości przypadków czynności przeprowadzone przez funkcjonariuszy wykazały, że cudzoziemcy nie opuścili Polski po wykorzystaniu dopuszczalnego okresu pobytu.

Kilku z nich nie miało ważnych wiz, przekroczyło granicę wbrew przepisom lub pracowało nielegalnie, pobyt pozostałych był niepożądany.

Wśród skontrolowanych był obywatel Gruzji i Mołdawii, pozostali to obywatele Ukrainy.

Wszyscy zostali zobowiązani do powrotu z zakazem ponownego wjazdu na czas od 6 miesięcy do 5 lat.

Straż Graniczna