Czy nauczyciele będą strajkować w Wielki Czwartek i Wielki Piątek ??

Wielki Czwartek i Wilki Piątek od wielu już lat w szkołach są dniami wolnymi od nauki – należny podkreślić – że, są to dni wolny od nauki nie od pracy – czy nauczyciele będą w tych dniach strajkować – czy zrobią sobie dzień wolny??

Z tym pytaniem zwróciliśmy się do przedstawicieli związków zawodowych – czekamy na odpowiedź.