Weryfikowali pobyt i zatrudnienie cudzoziemców

W ostatnim tygodniu funkcjonariusze Morskiego Oddziału Straży Granicznej wystawili 23 decyzje zobowiązujące cudzoziemców do powrotu. Głównymi przyczynami przeprowadzonych postępowań były przeterminowane pobyty i brak ważnych wiz.

Polskę musi opuścić 18 obywateli Ukrainy, 2 Filipińczyków, Banglijczyk, Gruzin i Białorusin. Strażnicy graniczni ustalili, że 12 osób przeterminowało pobyt w Polsce, a 3 nie miały ważnych wiz lub innych dokumentów uprawniających do wjazdu i pobytu. Stwierdzono również 6 przypadków nielegalnego wykonywania pracy i przekroczenia granicy państwowej wbrew przepisom. Dane 2 obywateli Ukrainy figurowały w wykazie cudzoziemców, których pobyt w Polsce był niepożądany. Wszystkim cudzoziemcom wystawiono decyzje zobowiązujące do powrotu z zakazem ponownego wjazdu na okres od 6 miesięcy do 3 lat.

Straż Graniczna