Dla 350 tys. uczniów z całego kraju rozpoczął się egzamin gimnazjalny

Dziś, 19 kwietnia br. został przeprowadzony egzamin gimnazjalny z części humanistycznej. Obejmował on dwa zakresy: historię i wiedzę o społeczeństwie oraz język polski. Do egzaminu przystąpiło ponad 351 000 uczniów III klasy gimnazjum z ponad 7 300 szkół w całym kraju.

– Dziękujemy wszystkim dyrektorom, samorządowcom, pracownikom kuratoriów, okręgowych komisji egzaminacyjnych oraz nauczycielom, którzy biorą udział w przeprowadzaniu egzaminów, za ich ogromne zaangażowanie i wysiłek włożony w sprawne przeprowadzenie egzaminów – poinformowała Minister Edukacji Narodowej podczas konferencji prasowej poświęconej egzaminowi gimnazjalnemu.

W całej Polsce tylko w trzech szkołach doszło do nieprzewidzianych sytuacji. W pozostałych szkołach egzaminy odbyły się bez zakłóceń. Sytuacja dotyczyła egzaminu z historii i wiedzy o społeczeństwie, który rozpoczął się o godz. 9:00. Sprawą zajęły się kuratoria oświaty, które dopiero dziś otrzymały zgłoszenie od dyrektorów szkół o tej sytuacji i natychmiast uzupełniły składy zespołów nadzorujących do kolejnej części egzaminu.

Z kolei do egzaminu z języka polskiego uczniowie przystąpili o godz. 11:00. Egzamin nie został przeprowadzony jedynie w jednej szkole w całym kraju. Sprawa jest wyjaśniania przez kuratorium oświaty.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez dyrektorów szkół i kuratorów oświaty zaplanowany na jutro egzamin z przedmiotów przyrodniczych i matematyki zostanie przeprowadzony zgodnie z przyjętym harmonogramem we wszystkich szkołach w Polsce.

Do kuratoriów oświaty zgłosiło się już ponad 7 tysięcy osób gotowych wesprzeć dyrektorów szkół podczas egzaminów. To osoby, które posiadają kwalifikacje pedagogiczne i mogą być członkami zespołów egzaminacyjnych oraz zespołów nadzorujących. Taką możliwość wprowadziły zmiany w rozporządzeniach, które podpisała Minister Edukacji Narodowej. Jest to odpowiedź na prośby dyrektorów szkół. Nowe rozwiązania dają dyrektorowi większą elastyczność działania w momencie powoływania zespołu egzaminacyjnego i zespołów nadzorujących.

Wszystkie chętne osoby, które mają kwalifikacje pedagogiczne, wciąż mogą zgłaszać się do kuratoriów oświaty. W każdym województwie zostały uruchomione punkty informacyjne.

Jutro (czwartek, 11 kwietnia br.) zostanie przeprowadzona druga część egzaminu gimnazjalnego. Uczniowie będą zdawać egzamin z przedmiotów przyrodniczych (godz. 9:00) oraz z matematyki (godz. 11:00).

Kuratoria oświaty, samorządy i okręgowe komisje egzaminacyjne czuwają nad prawidłowym przebiegiem egzaminu i stale monitorują sytuację, wspierając dyrektorów szkół.

Powodzenia na egzaminach!

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej