22 cudzoziemców przebywających w Polsce naruszyło prawo. Każdy otrzymał decyzję o zobowiązaniu do powrotu. To efekt przeprowadzonych w tygodniu przez funkcjonariuszy Morskiego Oddziału Straży Granicznej kontroli legalności pobytu i zatrudnienia.
Polskę będzie musiało opuścić 14 obywateli Ukrainy, 3 Gruzji, 2 Turcji oraz Rosjanin, Albańczyk i Nepalczyk. Funkcjonariusze stwierdzili, że 11 cudzoziemców przeterminowało swój dopuszczalny pobyt w Polsce, kolejnych 7 osób nie miało ważnych wiz i nielegalnie pracowało. Ponadto 2 cudzoziemców przekroczyło granicę państwową wbrew przepisom, cel pobytu 1 osoby był niezgodny z deklarowanym, a dane innej znajdowały się w wykazie cudzoziemców, których pobyt na terytorium Polski jest niepożądany.

Kontrole przeprowadzili funkcjonariusze Straży Granicznej z Gdańska, Ustki, Gdyni, Kołobrzegu, Świnoujścia i Szczecina. Wobec cudzoziemców orzeczone zostały zakazy ponownego wjazdu do Polski od 6 miesięcy do 3 lat.

W pierwszym kwartale tego roku funkcjonariusze MOSG ujawnili blisko 700 przypadków, w których cudzoziemcy pracowali lub prowadzili działalność gospodarczą niezgodnie z przepisami. Było to możliwe w wyniku 138 kontroli w zakresie powierzenia cudzoziemcom pracy, wykonywania przez nich pracy czy też prowadzenia działalności gospodarczej. Głównie powtarzającymi się naruszeniami przepisów były praca bez wymaganego zezwolenia bądź oświadczenia. Najczęściej kontrolowano branżę gastronomiczną i budowlaną. Ponadto strażnicy graniczni zakończyli 8 kontroli w agencjach zatrudnienia, we wszystkich stwierdzono nieprawidłowości.

W związku z naruszeniami ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wobec 38 pracodawców skierowano wnioski do sądu o ukaranie, a 42 ukarano mandatem. W przypadku pracowników – cudzoziemców skierowano 49 wniosków o ukaranie, wystawiono 40 mandatów i 28 decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu.

Straż Graniczna