Podwyżka pensji nauczycieli – oferta nowej umowy społecznej dla nauczycieli

Podwyżka pensji o 500 zł dla większości nauczycieli, dodatek za wychowawstwo nie mniejszy niż 300 zł, skrócenie ścieżki awansu zawodowego, dodatkowe świadczenie „na start” 1000 zł dla nauczycieli zaczynających pracę oraz skrócenie ich stażu do 9 miesięcy – to najważniejsze zmiany dla nauczycieli zaproponowane w ramach rozmów ze związkami zawodowymi.

Dodatkowa podwyżka o 10 proc. od września 2019 r. to 500 zł więcej w wynagrodzeniu zasadniczym dla nauczycieli dyplomowanych, 424 zł dla mianowanych, 373 zł dla kontraktowych i 363 zł dla stażystów. Przypomnijmy, że w styczniu 2019 r. nauczyciele otrzymali już 5 proc. podwyżkę, a wcześniejsza – również 5 proc. – była wypłacona od kwietnia 2018 roku.

Zgodnie z zapowiedziami od września 2019 r. średnie wynagrodzenie nauczycieli wyniesie:

nauczyciela dyplomowanego – 6 136 zł
nauczyciela mianowanego – 4 802 zł
nauczyciela kontraktowego – 3 702 zł
nauczyciela stażysty – 3 335 zł
Niezależnie od konkretnej podwyżki, zmiany będą dotyczyły skrócenia ścieżki awansu zawodowego, m.in. stażu dla nauczyciela stażysty do 9 miesięcy, powrotu do „starej” oceny pracy z uwzględnieniem opinii rady rodziców, a także dodatkowego jednorazowego świadczenia „na start” dla nauczycieli zaczynających karierę zawodową w wysokości 1000 zł., ustalenia kwoty dodatku za wychowawstwo na poziomie nie mniejszym niż 300 zł oraz zmniejszenie biurokracji.

Rząd wyszedł z ofertą nowej umowy społecznej – kontraktu dla nauczycieli, który przewiduje podwyżki i zmianę warunków pracy.

Propozycja zakłada znaczący wzrost wynagrodzeń, uwzględniający także systemowy skok efektywnościowy – zwiększenie wymiaru pensum w kierunku średniej OECD w dwóch wariantach, 22 godzin lub 24 godzin.

Wymiernym efektem nowego kontraktu społecznego są wyższe wynagrodzenia, które już w 2023 roku wyniosą – w zależności od wybranego wariantu – dla nauczyciela dyplomowanego 7700 zł lub 8100 zł brutto miesięcznie. Podwyżki obejmą wszystkie grupy nauczycieli (stażystów, kontraktowych, mianowanych i dyplomowanych). W przypadku ostatniego stopnia awansu zawodowego zakładane są podwyżki od 2100 złotych do nawet 2500 złotych miesięcznie w ciągu czterech lat.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Świnoujście – 5.589,46 złotych brutto zarabia średnio nauczyciel dyplomowany w naszym mieście ponad 400 zł więcej niż w roku 2016