Świnoujście – 5.589,46 złotych brutto zarabia średnio nauczyciel dyplomowany w naszym mieście ponad 400 zł więcej niż w roku 2016

Średnie miesięczne wynagrodzenie nauczycieli pracujących w świnoujskich szkołach publicznych była wyższe od kwoty określonej w Karcie Nauczyciela i wynosiła:

Nauczyciel stażysta – 3.049,7 złotych brutto
Nauczyciel kontraktowy – 3.554,04 złotych brutto
Nauczyciel mianowany – 4.401,95 złotych brutto
Nauczyciel dyplomowany – 5.589,46 złotych brutto

W skład tych średnich wchodzą:
1. wynagrodzenie zasadnicze
2. Dodatki:
– za wysługę lat
– dodatek motywacyjny
– dodatek funkcyjny
– dodatek za warunki pracy
– wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
3. Świadczenia wynikające ze stosunku pracy:
– nagrody ze specjalnego funduszu nagród
– odprawy emerytalne
– odprawy rentowe
– nagrody jubileuszowe
– dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „13”)
– urlop zdrowotny

Średnie wynagrodzenia (BRUTTO) nauczycieli w roku 2018
Średnie wynagrodzenia (BRUTTO) nauczycieli w roku 2018

Porównaj to z zarobkami z roku 2016

Ile zarabiają nauczyciele w Świnoujściu ?? – w 2016 roku nawet po 5.145,40 zł

Nowa propozycja rządu:

Nawet 8100 zł brutto miesięcznie – Podwyżka pensji nauczycieli – oferta nowej umowy społecznej dla nauczycieli