2 kwietnia 2019 r. – XIV rocznica śmierci Św. Jana Pawła II