Ostrzeżenie silny wiatr strefa brzegowa

IMGW-PIB Gdynia ostrzega silny wiatr/1 w strefie brzegowej część środkowa: od godz. 09:00 dnia 31.03.2019 do godz. 16:00 dnia 31.03.2019

Na podstawie ostrzeżenia meteorologicznego przekazanego przez IMGW-PIB BMPM w Gdyni, Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Szczecinie ostrzega przed wystąpieniem na terenie woj. zachodniopomorskiego silnego wiatru w strefie brzegowej część środkowa.

Ważność – od godz. 09:00 dnia 31.03.2019 do godz. 16:00 dnia 31.03.2019

Przebieg – Wiatr zachodni do północno-zachodniego 5 do 6, okresami 7 w skali B.

Uwagi – Brak.

Stopień zagrożenia – 1 w skali 3-stopniowej.