Świnoujście – bezradni radni wystosowali apel, którego nikt nie przeczyta.

Dwie godziny – Ponad dwie godziny świnoujscy radni rozmawiali o apelu wspierającym protest nauczycieli.

Radni się mądrzyli i wymądrzali – kwieciste zdania – mądre słowa i co… i nic

Rani, którzy nie zgadzali się z treścią apelu również głosowali za przejęciem tej uchwały /cyrk polityczny – nie zgadzam się ale jestem na tak/ – 17 radnych było za – nikt nie był przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu.

Po ponad dwóch godzinach apel został przyjęty – teraz zostanie wysłany do Premiera Morawieckiego – chociaż Radna Jabłońska chciała przekazać ją Mazowieckiemu 🙁

Powstał Apel, którego nikt nie przeczyta i który, nie ma żadnego znaczenia dla toczących się rozmów – Rząd – Związkowy – Brawo radni – znowu mogliście sobie pogadać !!!

Treść apelu:
Rada Miasta Świnoujście popiera protest nauczycieli i zwraca się do Pana Premiera Mateusza Morawieckiego – Prezesa Rady Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej
z apelem o osiągnięcie porozumienia poprzez spełnienie żądania płacowego zgłoszonego przez stronę związkową w sporze zbiorowym z pracodawcami, z jednoczesnym wyrównaniem od
1 stycznia 2019 roku. Spełnienie postulatów nauczycieli jest jedynym sposobem na uniknięcie zaplanowanego na 8 kwietnia 2019 roku strajku w polskiej oświacie.

Rada Miasta Świnoujście w pełni solidaryzuje się z postulatami nauczycieli w sprawie podwyżek płac, która pozwoli na realizację misji kształcenia i wychowania młodego pokolenia Polaków. Aktualnie poziom zarobków pracowników oświaty powoduje obniżenie rangi zawodu nauczyciela oraz konieczność poszukiwania dodatkowego zatrudnienia, aby zapewnić bezpieczeństwo życiowe.

Mając na uwadze zapewnienie kształcenia na najlepszym poziomie nauczania dzieci i młodzieży w Świnoujściu, zaangażowanie świnoujskiego samorządu w finansowane oświaty jest wysokie – wydatki poniesione przez Miasto Świnoujście w latach 2016 – 2018 oraz plan na rok 2019 wynoszą ponad 116 mln zł, w tym środki finansowe Miasta na wynagrodzenia ponad subwencję wynoszą ponad 51 mln zł, natomiast środki finansowe na inne wydatki szkół i placówek oświatowych wynoszą ok. 65 mln.

Rada Miasta Świnoujście stoi na stanowisku, iż samorząd nie może ponosić coraz większych obciążeń finansowych dotyczących oświaty i apeluje o rozwiązania sporu z nauczycielami