Podejrzany o przestępstwa narkotykowe został tymczasowo aresztowany – sprawa Prokuratury Rejonowej w Świnoujściu.

Na wniosek Prokuratora Rejonowego w Świnoujściu postanowieniem z dnia 18 marca 2019 r. Sąd Rejonowy w Świnoujściu zastosował tymczasowe aresztowanie na okres trzech miesięcy wobec podejrzanego m. in. o to, że w dniu 15 marca 2019 r. posiadał wbrew przepisom ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, znaczne ilości środków odurzających w postaci marihuany o łącznej wadze 21,542 grama oraz znaczne ilości substancji psychotropowej w postaci amfetaminy o łącznej wadze 26,904 grama a także heroinę o wadze 1,672 grama, tj. o czyn z art. 62 ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii i inne.

Prokuratura Rejonowa w Świnoujściu nadzoruje postępowanie w przedmiotowej sprawie.

W dniu 15 marca 2019 r. funkcjonariusze Policji w wyniku dokonanego przeszukania ujawnili u podejrzanego narkotyki w postaci marihuany o łącznej wadze 21,542 grama oraz znaczne ilości substancji psychotropowej w postaci amfetaminy o łącznej wadze 26,904 grama a także heroinę o wadze 1,672 grama.

Poczynione w toku śledztwa ustalenia wykazały również, że podejrzany w okresie od stycznia 2019 r. do dnia 15 marca 2019 r. działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej zajmował się sprzedażą narkotyków, odpłatnie udzielając innym osobom marihuanę. W związku z powyższym podejrzanemu przedstawiono również zarzut z art. 59 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

Następnie podejrzany został zatrzymany, zaś na wniosek prokuratora zostało zastosowane wobec niego tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy.

Za zarzucane podejrzanemu przestępstwa, w tym m. in. z art. 59 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii grozi kara pozbawienia wolności od roku do 10 lat.

Prokuratura