Świnoujście – Łunowo – małe dziki w ogrodzie

W minionym tygodniu w ogrodzie jednego z mieszkańców Łunowa można było zaobserwować młode warchlaki  – gdzie przyszły na świat – tereny broniła agresywna locha.

Locha wraz z młodymi w weekend została wywieziona do lasu – gdyż stanowiła zagrożenie dla ludzi.

Zasadniczym okresem rodzenia młodych jest marzec, kwiecień i maj. Samice przystępują tylko raz w roku do rozrodu. Średnia wielkość miotu dla samic w pierwszym roku życia od 4,1 do 4,3; w drugim roku życia od 5,7 do 5,8 a dla samic starszych 6,5. Okres laktacji trwa około 4 miesięcy. W wieku kilkunastu dni młode poza mlekiem matki zaczynają przyjmować pierwszy pokarm.