Muszą opuścić Polskę, a najwcześniej wjechać za pół roku

Brak ważnych wiz i przeterminowany okres pobytu to główne przyczyny wydanych przez funkcjonariuszy z Morskiego Oddziału Straży Granicznej 12 decyzji zobowiązujących cudzoziemców do powrotu.
Kontrole przeprowadzili w tygodniu strażnicy graniczni z Gdańska, Świnoujścia, Ustki, Kołobrzegu i Szczecina. Decyzje otrzymało 8 obywateli Ukrainy, a także Gruzin, Białorusin, Mołdawianin i Hindus. W jedenastu przypadkach powodem wszczęcia postępowań administracyjnych wobec cudzoziemców były przeterminowane pobyty w Polsce i brak ważnych wiz lub innych dokumentów uprawniających do wjazdu i pobytu. Ponadto jedna osoba nielegalnie pracowała. W decyzjach zobowiązujących do opuszczenia Polski orzeczone zostały zakazy ponownego wjazdu na czas od 6 do 12 miesięcy.
Straż Graniczna