Kolejne placówki ochrony zdrowia podległe samorządowi województwa pozyskały środki

na zakup sprzętu medycznego i modernizację szpitalnej infrastruktury. Lista beneficjentów, którym Urząd Marszałkowski przyznał wsparcie powiększy się m.in. o lecznicę w Gryficach, Szpital Wojewódzki w Szczecinie czy Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Szczecinie. Decyzję o udzieleniu dofinansowania – tym razem w wysokości ponad 4,4 mln zł – podjął Zarząd Województwa.

Środki pomogą zarówno nowym inwestycjom, ale także przedsięwzięciom kilkuletnim, których realizacja trwa lub rozpocznie się niebawem dzięki wsparciu Regionalnego Programu Operacyjnego. Z kolejnej decyzji Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego skorzystał m.in. Szpital w Grycach, Szpital Wojewódzki
w Szczecinie, Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Szczecinie, oraz ponownie Szpital Wojewódzki
w Koszalinie czy Szpital Regionalny w Kołobrzegu. Przyznane dofinansowanie to efekt wniosków złożonych przez dyrektorów szpitali, którzy wskazali w nich na konieczność przeprowadzenia działań w swoich lecznicach. Wsparcie musi zostać wykorzystane w bieżącym roku.
Nowe inwestycje zaplanował szpital w Gryficach oraz Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy. Gryficka lecznica zakupi wartą około 2 mln zł komorę hiperbaryczną. Będzie to pierwszy etap większej inwestycji, bowiem w dalszych planach jest przebudowa pomieszczeń budynku przychodni dla potrzeb Ośrodka Terapii Hiperbarycznej. Z kolei WOMP w Szczecinie przeprowadzi oszacowany na 800 tys. zł trzeci etap termomodernizacji obiektu Przychodni Rehabilitacji Leczniczej i Zawodowej przy ul. Kopernika 16. Prace obejmują roboty rozbiórkowo-konstrukcyjne oraz remont stropów, tynków i ścian. Dzięki zmianom placówka opuści pomieszczenia dzierżawione dotąd od PKP przy ul. 3 Maja. Działania jednostki w Gryficach Urząd Marszałkowski wesprze kwotą 1 mln zł, a szczecińskiego WOMP 500 tys. zł.
Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego przeznaczył także środki na zabezpieczenie w 2019 roku wkładów własnych dla prowadzonych z unijnym dofinansowaniem RPO paroletnich inwestycji kilku innych marszałkowskich placówek. Szpital Wojewódzki w Szczecinie otrzyma 1,4 mln zł na powstanie budynku Oddziału Nefrologii i Transplantacji Nerek, Oddziału Neurologii czy Oddziału Chorób Wewnętrznych (koszt: ok. 50 mln zł, wsparcie z UE: ok.40 mln zł). Szpitalowi Wojewódzkiemu w Koszalinie przyznano 400 tys. zł na zmiany w opiece pediatrycznej, modernizację oddziałów w pawilonach dziecięcych oraz zakup infrastruktury służącej leczeniu chorób związanych z dezaktywacją zawodową (koszt: 29 mln zł, wsparcie UE: ok.23 mln zł). Lecznica w Kołobrzegu przeznaczy 417 tys. zł na przebudowę Zakładu Diagnostyki Obrazowej i Izbę Przyjęć, Laboratorium Analitycznego oraz Centralnej Sterylizatornii (koszt: 22,6 mln zł, wsparcie UE: 18 mln zł) Szpital w Gryficach skorzysta z 735 tys. zł, aby zmodernizować budynek na potrzeby bloku operacyjnego, Oddziałów Zabiegowych oraz Oddziałów Ortopedyczno-Urazowych (koszt: 35 mln zł, wsparcie UE: 28 mln zł).
Przypomnijmy, że kilkanaście dni temu – w ramach pierwszej transzy – środkami budżetu Urzędu Marszałkowskiego w wysokości prawie 1,3 mln zł zasilono część jednostek medycznych, dla których podmiotem tworzącym jest samorząd województwa zachodniopomorskiego. Szpital Wojewódzki
w Koszalinie otrzymał dotację w wysokości 600 tys. zł, która umożliwi zakup wartego 700 tys. zł ambulansu neonatologicznego wraz z inkubatorem. Ponad 190 tys. zł. trafiło do Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu, który nabędzie za blisko 200 tys. zł nowoczesną karetka służąca do przewozu pacjentów. Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie sięgnął po 400 tys. zł i wzbogaci się o nowy cyfrowy aparat RTG, którego wartość szacuje się na 800 tys. zł. Natomiast Zachodniopomorskie Centrum Onkologiczne
w Szczecinie wymieni system zasilania w gazy medyczne na Oddziale Klinicznym Radioterapii oraz Oddziale Chirurgii Onkologicznej. Koszt montażu instalacji wyniesie 105 tys. zł, z czego 100 tys. zł stanowi dotacja Marszałka Województwa.
Biuro Prasowe
Łukasz Jucha
Biuro Prasowe
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego