Najmilsi! Zachęcamy Was do wsparcia naszej inicjatywy jaką jest stworzenie sali edukacyjnej przy KP PSP w Choszcznie w której jej najmłodsi bywalcy będą mogli dowiedzieć się jak unikać zagrożeń, jak zachować się w sytuacji niebezpiecznej, kiedy wezwać pomoc i jak to zrobić.

Dzięki takiemu miejscu strażacy będą mogli przekazywać dzieciom wiedzę oraz informacje na temat szeroko pojętego bezpieczeństwa.

Wraz z salą chcemy utworzyć miejsce w którym strażacy ochotnicy mogliby doskonalić swoje umiejętności i podnosić swoją wiedzę poprzez specjalnie przygotowane miejsce do ćwiczeń, dostosowane tak aby można było w nim ćwiczyć poruszanie się w warunkach pożarowych i ewakuację poszkodowanych.

Sala edukacyjna i treningowa powstanie przy KP PSP w Choszcznie w budynku gimnazjum. Serdeczne podziękowania dla Pana Burmistrza Choszczna Roberta Adamczyka za udostępnienie pomieszczenia, które czeka już tylko na adaptację oraz jej pierwszych gości.