Jesteśmy, jako Klub Koalicji Obywatelskiej, gotowi do podjęcia rozmów o propozycji Prezydenta Miasta dotyczącej powstania Strefy Płatnego Parkowania w Centrum Świnoujścia, jednocześnie dostrzegamy konieczność rozwiązania problemu parkingowego i komunikacyjnego na wyspie Uznam.

Dlatego proponujemy:

Ewentualne wprowadzenie Strefy Płatnego Parkowania zostało poprzedzone szeroką akcją konsultacyjną i informacyjną wśród mieszkańców Świnoujścia
Całkowity dochód ze Strefy Płatnego Parkowania był przeznaczony na remonty dróg, budowę nowych miejsc parkingowych, inwestycje w infrastrukturę pieszo-rowerową.

Nowo powstałe parkingowce powinny być obsługiwane przez Miasto Świnoujście.

Strefę Płatnego Parkowania powinno obsługiwać również Miasto Świnoujście.

Mieszkańcy ulic w obrębie strefy mieli możliwość wykupienia abonamentu na parkowanie przy ulicy przy której mieszkają z 90 % bonifikatą.

Parking przy Urzędzie Miasta był włączony do Strefy Płatnego Parkowania.

SPP była całoroczna.

Samochody elektryczne powinny być obłożone 95 % bonifikatą na abonament roczny z możliwością parkowania w całej strefie.

Proponujemy aby Prezydent Miasta wraz z Radą Miasta przyjęli program realizacji inwestycji drogowych, parkingowych i rowerowych po konsultacjach społecznych z mieszkańcami, zakończonych podpisaniem umowy społecznej.

Jednocześnie jako Klub Koalicji Obywatelskiej proponujemy następujące rozwiązania:

Wprowadzenie i uruchomienie Świnoujskiego Roweru Miejskiego.
Budowę parkingów wielopoziomowych.
Wszystkie nowo powstałe ścieżki rowerowe powinny być z nawierzchni bitumicznej.
Remont i wymianę nawierzchni ścieżki rowerowej z jednej strony przy ul 11 Listopada poprzez budowę rolkostrady.
Obniżenie cen biletów komunikacji autobusowej z kwoty 2, 60 zł do kwoty:
1,50 zł ( w momencie wprowadzenia strefy),
1,00 zł za w czasie pół roku do roku po wprowadzeniu strefy
całkowicie bezpłatny bilet w rok po wprowadzeniu SPP.

Jan Borowski

Przewodniczący Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej
w Radzie Miasta Świnoujście