Na wniosek Prezydenta zwołano – VII Nadzwyczajną sesję Rady Miasta Świnoujście VIII kadencji na dzień: 21 lutego 2019 roku (czwartek) godz. 09.00
Porządek obrad:
Sprawy regulaminowe.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/299/2008 Rady Miasta Świnoujście w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej pn. Dzielnica Uzdrowiskowa.
Zamknięcie obrad.