Related posts

Uroczystości pogrzebowe śp. Jana Olszewskiego

Ostatnie pożegnanie b. premiera Jana Olszewskiego – Żałoba narodowa

Żałoba narodowa na terytorium RP 15 lutego 2019 r. oraz 16 lutego 2019 r. do godz. 19.00