W Komendzie Powiatowej Policji w Sławnie odbyła się uroczystość pożegnania dotychczasowego komendanta insp. Grzegorza Śreka.

Po ponad dwuletniej służbie na kierowniczym stanowisku w sławieńskim garnizonie policji, komendant przeszedł do świnoujskiej jednostki, gdzie obejmie stanowisko Komendanta Miejskiego.

W czwartek 14 lutego 2019 roku o godzinie 11.00 w Sali Teatralnej Miejskiego Domu Kultury przy ulicy Matejki w Świnoujściu odbędzie się uroczystość pożegnania ze sztandarem kończącej służbę insp. Doroty Zawłockiej.