Świnoujście – Wycinka drzew na wydmach
Urząd Morski prowadzi wycinkę drzew na wydmach koło „Wiatraka”

Świnoujście – Wycinka drzew na wydmach – FOTO