Uwaga mieszkańcy prawobrzeża. Dotyczy deklaracji opłat za śmieci.

W związku z koniecznością złożenia DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY
NA ROK 2019 informujemy, iż druk deklaracji można pobrać:

na stronie www.swinoujscie.pl;
na Stanowisku Obsługi Interesantów Urzędu Miasta;
w filiach Miejskiego Domu Kultury – Warszów, Karsibór, Przytór.

Wypełnione deklaracje można składać na Stanowisku Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Świnoujście:
– poniedziałek – piątek w godz. 7.30-15.30
oraz na Prawobrzeżu:
– 12 lutego (wtorek) – MDK Warszów, ul. Sosnowa 18,
w godz. 15.30-18.00
– 13 lutego (środa) – MDK Karsibór, ul. 1-go Maja 40, w godz. 15.30-18.00
– 14 lutego (czwartek) – MDK Przytór, ul. Zalewowa 40, w godz. 15.30-18.00
WOŚ UM Świnoujście