W 2019 roku na placu przy targowisku miejskim „Zielony Rynek pod zegarem” przy ulicy Kołłątaja odbędzie się w sumie 19 pchlich targów. Pierwszy już 23 marca. Zobacz, kiedy pozostałe.

– 23 marca 2019 r. w godzinach 9:00 do 14:00

– 13 kwietnia 2019 r. w godzinach 9:00 do 14:00

– 27 kwietnia 2019 r. w godzinach 9:00 do 14:00

– 11 maja 2019 r. w godzinach 9:00 do 16:00

– 25 maja 2019 r. w godzinach 9:00 do 16:00

– 08 czerwca 2019 r w godzinach 9:00 do 16:00

– 22 czerwca 2019 r. w godzinach 9:00 do 16:00

– 06 lipca 2019 r. w godzinach 9:00 do 16:00

– 20 lipca 2019 r. w godzinach 9:00 do 16:00

– 03 sierpnia 2019 r. w godzinach 9:00 do 16:00

– 17 sierpnia 2019 r. w godzinach 9:00 do 16:00

– 31 sierpnia 2019 r. w godzinach 9:00 do 16:00

– 14 września 2019 r. w godzinach 9:00 do 16:00

– 28 września 2019 r. w godzinach 9:00 do 16:00

– 12 października 2019 r. w godzinach 9:00 do 14:00

– 26 października 2019 r. w godzinach 9:00 do 14:00

– 09 listopada 2019 r. w godzinach 9:00 do 14:00

– 23 listopada 2019 r. w godzinach 9:00 do 14:00

– 14 grudnia 2019 r. w godzinach 9:00 do 14:00

Uwaga. Opłata za stoisko do 7 metrów kwadratowych oraz tzw. sprzedaż z ręki w okresie od 1 kwietnia do 30 września wynosi 3 zł. Gdy powierzchnia przekracza 7 metrów kwadratowych – 3 zł. plus 0,50 zł za każdy kolejny rozpoczęty metr. W okresie od 1 października do 31 marca opłaty analogicznie: 1,50 zł. oraz 1,50 zł. plus 0,50 zł. za każdy kolejny rozpoczęty metr.

REGULAMIN

wydarzenia plenerowego p.n. „PCHLI TARG”

1. Organizatorem wydarzenia plenerowego p.n. „Pchli Targ” jest Prezydent Miasta Świnoujście.

2. Celem „Pchlego Targu” jest umożliwienie sprzedaży lub wymiany przez osoby fizyczne pełnoletnie (lub nieletnie za zgodą opiekunów) rzeczy/przedmiotów używanych i już niepotrzebnych.

3. Sprzedaż bądź wymiana rzeczy, przedmiotów używanych i niepotrzebnych, przez osoby fizyczne w trakcie „Pchlego Targu” odbędzie się w dniach ustalonych w Zarządzeniu Nr 64/2019 Prezydenta Miasta Świnoujścia z dnia 28.01.2019 r. w Świnoujściu obok Targowska Miejskiego „Zielony Rynek pod Zegarem” ul. Kołłątaja 4a w Świnoujściu.

4. Oplata za stanowisko do sprzedaży/wymiany na „Pchlim Targu” będzie zgodna z obowiązującą opłatą targową w Świnoujściu.

5. Poboru opłaty za zajmowane stanowisko będą dokonywać inkasenci legitymujący się upoważnieniami wydanymi przez Skarbnika Miasta.

6. Przykładowe przedmioty, które mogą być wystawione podczas „Pchlego Targu” to: książki, płyty CD i DVD, gry komputerowe, filmy, antyki, galanteria domowa, wyroby dekoracyjne, biżuteria, sprzęt AGD i RTV i ich części, instrumenty muzyczne i ich części, rekwizyty wojskowe, drobne rękodzielnictwo, przedmioty kolekcjonerskie, odzież, meble.

7. Sprzedaż / wymiana towarów poza wyznaczonym terenem jest zabroniona.

8. W „Pchlim Targu” nie mogą brać udziału firmy i osoby prowadzące działalność gospodarczą w zakresie handlu oraz osoby będące przedstawicielami takich podmiotów. Zakaz nie dotyczy działalności handlowej antykami, starociami i kolekcjonerstwa.

9. Na sprzedaż/wymianę przedmiotów, niewymienionych w pkt 6 Regulaminu wymagana jest zgoda organizatora.

10. Z rzeczy przeznaczonych do zbycia na „Pchlim Targu” wyklucza się towary niebezpieczne, żrące, o nieprzyjemnym zapachu, art. spirytusowe, papierosy oraz towary nie dopuszczone do obrotu.

11. Przeznaczone do sprzedaży/wymiany rzeczy, przedmioty powinny być estetyczne i czyste.

12. Uczestnik „Pchlego Targu” we własnym zakresie jest zobowiązany przygotować miejsce ekspozycji sprzedawanych/wymienianych rzeczy. np.: stolik, parasol, przenośna szafka, wieszak, itp.

13. Organizator ma prawo do wyłączenia ze stoiska artykułu, który według organizatora jest niezgodny z charakterem „Pchlego Targu”.

14. Organizator nie odpowiada za szkody spowodowane kradzieżą, wandalizmem, działaniem sił przyrody i innymi zdarzeniami losowymi.

15. Wszelkie zobowiązania za transakcje zawierane na kwotę wyższą niż zwolnienia od podatku (powyżej 1000 zł), ponoszą strony umowy cywilnoprawnej, jaką jest kupno i sprzedaż.

16. Po zakończeniu działalności stanowiska Uczestnik zobowiązany jest do posprzątania odpadów w jego obrębie. Odpady muszą być wyrzucane wyłącznie do przeznaczonych do tego pojemników.

17. Egzekwowanie niniejszego Regulaminu powierza się Straży Miejskiej.