Nagrody za prace dyplomowe przyznane

Dziś odbyło się wręczenie Nagród Prezydenta Miasta Szczecin za najlepszą pracę magisterską i dyplomową ukierunkowaną na nowoczesne technologie i innowacje, za najlepszą pracę naukową z zastosowaniem komercyjnym oraz w dziedzinie nauk humanistycznych.

Jednym z najważniejszych zadań stojących samorządem jest tworzenie warunków dla rozwoju gospodarczego uwzględniającego nowoczesne technologie i innowacje. Wyrazem tego są te osiągnięcia szczecińskiej nauki, które mają zastosowanie w gospodarce. Konkursy odbywają się od 2008 roku i kierowane są do młodych pracowników naukowych i absolwentów szczecińskich uczelni. W tym roku po raz pierwszy przyznane zostały także nagrody w dziedzinie nauk humanistycznych.

Nagroda Prezydenta Miasta Szczecin za najlepszą pracę magisterską lub dyplomową ukierunkowaną na nowoczesne technologie i innowacje autor pracy magisterskiej Pan mgr inż. Paweł Grochocki za pracę „Maszyna elektryczna z barierami magnetycznymi wzbudzana hybrydowo”.
Promotor pracy Pan dr inż. Marcin Wardach, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny Wydział Elektryczny Katedra Elektroenergetyki i Napędów elektrycznych.

Nagroda Prezydenta Miasta Szczecin za najlepszą pracę doktorską ukierunkowaną na nowoczesne technologie i innowacje Pan dr inż. Kamil Stateczny za pracę „System manualnego programowania obrabiarki CNC z zastosowaniem technologii wirtualnej rzeczywistości”.
Promotor pracy Pan dr hab. inż. prof. ZUT Mirosław Pajor, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki Instytut Technologii Mechanicznej.

Nagroda Prezydenta Miasta Szczecin za najlepszą pracę doktorską ukierunkowaną na nowoczesne technologie i innowacje Pan dr inż. Dariusz Pulikowski za pracę „Badania doświadczalne i numeryczne uzwajania cewek nadprzewodnikowych wykonanych z przewodu wielożyłowego Nb₃Sn typu Rutherford”.
Promotor pracy Pan dr hab. inż. prof. ZUT Mirosław Pajor, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki Instytut Technologii Mechanicznej.

Wyróżnienie Pan mgr Bartosz Rosiak za pracę magisterską „Inny w klasie szkolnej – odrzucenie w grupie rówieśniczej jako problem pedagogiczny w opinii nauczycieli”.
Promotorka pracy Pani dr hab. prof. US Justyna Nowotniak, Uniwersytet Szczeciński Wydział Humanistyczny Instytut Pedagogiki.

Nagroda Prezydenta Miasta Szczecin Nagrody Prezydenta Miasta Szczecin za najlepszą pracę doktorską w dziedzinie nauk humanistycznych Pani dr Aleksandra Marta Grzemska za pracę doktorską „Matki i córki. Związki rodzinne i artystyczne w autobiografiach kobiet po 1989 roku”.
Promotorka pracy Pani prof. dr hab. Inga Iwasiów, Uniwersytet Szczeciński Wydział Filologiczny Instytut Polonistyki, Kulturoznawstwa i Dziennikarstwa Zakład Literatury XX i XIW wieku.

Nagroda Prezydenta Miasta Szczecin Nagrody Prezydenta Miasta Szczecin za najlepszą pracę doktorską w dziedzinie nauk humanistycznych Pani dr Marta Zalewska za pracę doktorską „Kształtowanie narastającego państwowego zasobu archiwalnego w Polsce od 1983 roku. Praktyka archiwalna na przykładzie wybranych archiwów państwowych”.
Promotor pracy Pan prof. dr hab. Radosław Gaziński, Uniwersytet Szczeciński Wydział Humanistyczny Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Zakład historii Nowożytnej i Archiwistyki.

Nagrody za prace dyplomowe wpisują się w program działań realizowanym w ramach „Akademickiego Szczecina”, zgodnie z którym priorytetowo traktuje się zadania na rzecz wspierania rozwoju szczecińskiego ośrodka naukowego i akademickiego.

Centrum Informacji Miasta
UM Szczecin