Grupa Morska – czas na cmentarz dla zwierząt

Drodzy mieszkańcy, cmentarz dla zwierząt oraz hotel dla naszych najmniejszych przyjaciół, były jednym z głównych punktów naszego programu wyborczego, dlatego przeprowadzamy rozmowy z kręgiem weterynaryjnym w naszym mieście, których efektem jest wprowadzenie przez Sławomira Nowickiego propozycji wspólnych obrad Komisji Gospodarki i Budżetu, Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych, oraz Komisji Edukacji, Kultury i Sportu z udziałem wszystkich lekarzy weterynarii praktykujących w naszym mieście, jak i dyrektorów szkół.

Składamy interpelację do prezydenta miasta o wspólne wypracowanie stanowiska na komisjach Rady Miasta Świnoujście, w tych najpilniejszych dla właścicieli czworonogów sprawach, jakimi są inwestycje w schronisko i cmentarz, a także edukacja młodzieży w zakresie opieki nad zwierzętami.

Wierzymy, że inne kluby radnych pójdą naszym śladem i wesprą działania w tej kwestii.
Przewodniczący Klubu Radnych Grupa Morska Cała Naprzód