Strona główna » Zwrot w sprawie segregacji śmieci

Zwrot w sprawie segregacji śmieci

by Świnoujście w sieci

Zwrot w sprawie segregacji śmieci

Umowy na zagospodarowanie odpadów na zasadach sprzed tzw. kolorowej reformy gminy będą mogły przedłużyć maksymalnie do 1 stycznia 2020 r. – zakłada projekt nowego rozporządzenia w sprawie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

Ministerstwo Środowiska skierowało do jednodniowych uzgodnień międzyresortowych pilny projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów.

Regulacja zakłada przedłużenie terminu na dostosowanie się do wymagań wynikających z rozporządzenia z dnia 29.12.2016 r. w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych i ich odbierania od właścicieli nieruchomości.

Chodzi o umożliwienie gminom zawarcia umów na odbieranie lub odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w przypadku gdy dotychczasowe umowy w tym przedmiocie zostaną rozwiązane albo wygasną przed 30 czerwca 2019 r., określających wymagania w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób niezgodny z rozporządzeniem na okres nie dłuższy niż do 1 stycznia 2020 r.

Jak podkreślono w uzasadnieniu projektu, termin wejścia w życie wynikających z rozporządzenia wymagań w zakresie selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów został powiązany z upływem ważności umów obowiązujących w dniu wejścia w życie rozporządzenia (§ 6 ust. 3), co daje gminom, w przypadku których ważność dotychczasowych umów kończy się w krótkim czasie po wejściu w życie rozporządzenia znacznie krótszy czas na dostosowanie się do wymagań w tym zakresie.

Według resortu środowiska projektowane rozporządzenie będzie miało korzystny wpływ na działalność mikro-, małych i średnich przedsiębiorców. „W przypadku gdy są oni właścicielami nieruchomości, na których są wytwarzane odpady komunalne, lub gdy są podmiotami odbierającymi odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, będą mogli przez dłuższy czas ponosić mniejsze koszty związane z selektywnym zbieraniem wybranych frakcji odpadów komunalnych” zaznaczono w uzasadnieniu.

Rozporządzenie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2017 r. poz. 19) wprowadziło we wszystkich gminach model selektywnego zbierania odpadów „u źródła” w podziale na pięć frakcji: szkło, papier w tym tektura, metale, tworzywa sztuczne, a także odpady ulegające biodegradacji. Regulacja weszła w życie 1 lipca 2017 r.

mp/

Tunel w Świnoujściu #KtoMożeNadMorze


eswinoujscie w Google News - obserwuj nas - Świnoujście w sieci

Zobacz również

Leave a Comment

dwa + trzynaście =

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Świnoujście w sieci

FREE
VIEW