Uwaga. Identyfikatory na prom dłużej ważne.

Prezydent Miasta podjął decyzję o przedłużeniu do końca 2019 r. ważności obowiązujących aktualnie identyfikatorów i zezwoleń na przeprawy promowe w Świnoujściu.

Aktualny wzór identyfikatora obowiązuje od 1 stycznia 2017 r.
Zasady korzystania z przepraw promowych:
http://bip.um.swinoujscie.pl/artykul/527/14054/prezydent-miasta-swinoujscie-informuje

Wniosek o wydanie identyfikatora uprawniającego do korzystania z przeprawy promowej Świnoujście-Warszów:
http://bip.um.swinoujscie.pl/sprawa-do-zalatwienia/25036/uzyskanie-identyfikatora-uprawniajacego-do-korzystania-z-przeprawy-promowej-swinoujscie-warszow-promy-bielik

BIK UM Świnoujście