II Nadzwyczajna sesja Rady Miasta Świnoujście VIII kadencji – 30 listopada 2018 roku (piątek) godz. 10.00

która odbędzie się w sali konferencyjnej nr 1 Urzędu Miasta przy ul. Wojska Polskiego nr 1/5 w Świnoujściu.

Porządek obrad:
Sprawy regulaminowe (stwierdzenie kworum, przyjęcie porządku obrad).
Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Świnoujście i wyboru Przewodniczącego tej Komisji.
Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Świnoujście i wyboru Przewodniczącego tej Komisji.
Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków stałych Komisji Rady Miasta Świnoujście i wyboru Przewodniczących tych Komisji.
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia terminów sesji Rady Miasta w 2019 roku.
Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Rady Miasta
Elżbieta Jabłońska