Wydarzenia. Medale za pożycie małżeńskie.

W Urzędzie stanu Cywilnego kolejnych pięć świnoujskich małżeństw świętowało jubileusz 50, 51 i 60 – lecia pożycia małżeńskiego. – Jesteście nie tylko wspaniałymi ludźmi, ale i wzorem dla młodszych pokoleń. Wzorem, jak dotrzymuje się raz danego słowa – powiedział Prezydent Miasta Janusz Żmurkiewicz i w imieniu Prezydenta RP uhonorował Szanownych Jubilatów Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.

– Z całego serca życzę Wam wielu jeszcze wspólnych lat w zdrowiu i szczęściu – dodał prezydent Janusz Żmurkiewicz.
Państwo Maria i Józef Jarosz związek małżeński zawarli 15.06.1968r. w Wiązownicy. Pan Józef służył w Marynarce Wojennej. Pracował w Komedzie Portu Wojennego i Wojskowej Administracji Koszar. Pani Maria pracowała w przedszkolu oraz uzdrowisku. Jubilaci mają dwoje dzieci i jednego wnuka.

Państwo Władysława i Henryk Jaroszek związek małżeński zawarli 31.03.1958r. w Sadłowie. Pan Henryk pracował w Przedsiębiorstwie Połowów Dalekomorskich i Usług Rybackich Odra. Natomiast Pani Władysława pracowała w gastronomii i hotelarstwie. Państwo Jaroszek mają troje dzieci, dziesięcioro wnucząt i jedenaścioro prawnucząt.

Państwo Weronika i Tadeusz Kowalczyk związek małżeński zawarli 02.07.1967r. w Niemczy. Pan Tadeusz przyjechał do Świnoujścia w 1957r. Pani Weronika do Świnoujścia przyjechała w 1967r. Pani Weronika pracowała w Okręgowych Zakładach Gastronomicznych oraz uzdrowisku. Z kolei Pan Tadeusz pracował w przedsiębiorstwach państwowych. Państwo Kowalczyk mają syna oraz wnuczkę i wnuka.

Państwo Danuta i Stanisław Mazurkiewicz związek małżeński zawarli 25.12.1968 w Gryfinie. Pani Danuta pracowała w Gryfińskich Zakładach Przemysłu Terenowego, Kombinat Rolny Pyrzyce oraz w resorcie MSW. Pan Stanisław pracował w Gryfińskich Zakładach Przemysłu Terenowego, resorcie w MSW oraz BPH O/Świnoujście. Jubilaci mają dwoje dzieci, pięcioro wnucząt.

Państwo Ligia i Piotr Ostrowscy związek małżeński zawarli 21.09.1968r. w Świnoujściu. Pani Ligia pracowała w Szkole Podstawowej nr 7 jako nauczyciel geografii. Natomiast Pan Piotr pracował w Przedsiębiorstwie Połowów Dalekomorskich i Usług Rybackich Odra, Żegludze Świnoujskiej, Euroterminalu Sp. z o.o., prowadził też prywatną działalność gospodarczą Państwo Ostrowscy mają dwóch synów, pięcioro wnucząt.

UM Świnoujście