Prezydent Świnoujścia Janusz Żmurkiewicz i Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz podpiszą umowę na dofinansowanie projektu „Rewitalizacja powojskowych terenów w celu utworzenia Centrum Usług Mulnik”.

Kwota dofinansowania ponad 13 mln złotych pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, działanie 1.11 Tworzenie i rozbudowa infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego.