„ŚWIADCZENIA NA OKRES ZASIŁKOWY 2018/2019”

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Świnoujściu od 1 sierpnia br. rozpocznie przyjmowanie tradycyjnych („papierowych”) wniosków o przyznanie świadczeń dobry start, świadczeń wychowawczych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków rodzinnych i specjalnych zasiłków opiekuńczych, na nowy okres zasiłkowy 2018/2019.

Wnioski są wydawane i będą przyjmowane w Dziale Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, przy ul. Dąbrowskiego 4 w dni powszednie w godzinach 7.30 – 15.30 w następujących pokojach:
– świadczenia dobry start i świadczenia wychowawcze – pok. 222 B, nr tel. 91 32 25 489,
– świadczenia dobry start, zasiłki rodzinne i specjalny zasiłek opiekuńczy – pok. 216, nr tel. 91 3225 480,
– świadczenia dobry start i świadczenia z funduszu alimentacyjnego – pok. 218, nr tel. 91 32 25 465.

Zachęcamy do składania e-wniosków za pomocą portalu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – empatia.mrpips.gov.pl oraz bankowości elektronicznej – jest to możliwe od 1 lipca br.

Terminy rozpatrywania wniosków w sprawie ustalenia prawa do świadczeń i ich wypłaty są następujące:

świadczenie dobry start:
– w przypadku wniosków złożonych wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami w lipcu i sierpniu 2018r. – do dnia 30 września 2018r.,
– w przypadku wniosków złożonych wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami w okresie od 1 września do 30 listopada 2018r. – w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

świadczenie wychowawcze i świadczenie z funduszu alimentacyjnego:
– w przypadku wniosków złożonych wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami od 1 lipca 2018r. do 31 sierpnia 2018r. – do dnia 31 października 2018r.,
– w przypadku wniosków złożonych wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami w okresie od 1 września do 30 września 2018r. – do dnia 30 listopada 2018r.,
– w przypadku wniosków złożonych wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami w okresie od 1 października do 31 października 2018r. – do dnia 31 grudnia 2018r.,
– w przypadku wniosków złożonych wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami w okresie od 1 listopada do 30 listopada 2018r. – do dnia 31 stycznia 2019r.,
– w przypadku wniosków złożonych wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami w okresie od 1 grudnia 2018r. do 31 stycznia 2019r. – do dnia 28 lutego 2019r.

3. zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy:
– w przypadku wniosków złożonych wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami od 1 lipca 2018r. do 31 sierpnia 2018r. – do dnia 30 listopada 2018r.,
– w przypadku wniosków złożonych wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami w okresie od 1 września do 31 października 2018r. – do dnia 31 grudnia 2018r.,
– w przypadku wniosków złożonych wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami w okresie od 1 listopada do 31 grudnia 2018r. – do dnia 28 lutego 2019r.

——

„ INFORMACJA DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ŚWIADCZENIE DOBRY START”

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Świnoujściu informuje osoby ubiegające się o jednorazowe świadczenie w kwocie 300 zł w ramach Programu „Dobry start”, że po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku beneficjenci otrzymają informację o przyznaniu świadczenia:

– osoby, które we wniosku o przyznanie świadczenia dobry start podadzą adres poczty elektronicznej, otrzymają informację o przyznaniu świadczenia drogą elektroniczną ze skrzynki MOPR o adresie dobrystart@mopr.swinoujscie.pl. Na tą wiadomość nie należy odpowiadać.
– osoby, które we wniosku nie podadzą adresu poczty elektronicznej będą mogły odebrać informację osobiście w siedzibie MOPR ul. Dąbrowskiego 4, w pokoju 222 B (II piętro).

Świadczenie dobry start, tak samo jak świadczenie wychowawcze, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia rodzinne jest wolne od egzekucji zarówno w postępowaniu cywilnym, jak i administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym. W/w świadczenia wpływające na rachunek bankowy klienta zawierają odpowiednią adnotację umożliwiającą zarówno bankom jak i organom egzekucyjnym identyfikację wypłacanego świadczenia wolnego od egzekucji.