Absolutorium dla Prezydenta

Podczas dzisiejszej sesji Rady Miasta Szczecin, radni udzielili Absolutorium Prezydentowi Miasta Szczecin za wykonanie budżetu za 2017 rok.

Wykonanie budżetu za 2017 rok wygląda następująco:

dochody budżetowe ogółem: 2 156 805 672,29 zł,
wydatki budżetowe ogółem: 2 229 976 134,87 zł,
deficyt budżetowy: 73 170 462,58 zł,
przychody: 398 675 866,23 zł,
rozchody: 45 301 390,24 zł.

Prezydent przedstawił też radnym stan realizacji najważniejszych projektów inwestycyjnych miasta – Aquaparku Fabryki Wody, Stadionu Miejskiego do których trwają przygotowania do uruchomienia postępowań przetargowych; oraz Węzła Łasztownia dla którego m.in. rozstrzygnięto konkurs na zagospodarowanie terenu, oraz uzyskano 100 mln zł. dofinansowania na przebudowę dróg na Międzodrzu i budowę Mostu Kłodnego. Najważniejszymi wyzwaniami w najbliższych miesiącach będą z kolei sprawy związane z realizacją Zachodniej Obwodnicy Szczecina, komunalizacją bulwarów i Łasztowni oraz budową Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej.

Zobacz raport z wykonania Drugiego Porozumienia Programowego dla Szczecina

Podczas sesji przedstawione zostało również sprawozdanie z wykonania zadań ujętych w Drugim Programowym Porozumieniu dla Szczecina. Szacowany wskaźnik realizacji II PDS na czerwiec 2018 wynosi ok. 75 %.

Porozumienie zostało utworzone przez Prezydenta, mieszkańców Szczecina i radnych Rady Miasta Szczecin. Zawarte w nim zostały priorytetowe zadania, przeznaczone do realizacji w latach 2014-2018, mieszczące się w czterech sferach społecznych: Praca, Edukacja, Otoczenie oraz Współdecydowanie. Tym samym porozumienie objęło zadania z każdej dziedziny życia miejskiego, począwszy od projektów społecznych ukierunkowanych na wsparcie i edukację młodzieży, poprzez zadania związane z rozwojem biznesu, na dużych inwestycjach takich jak nowoczesny Aquapark kończąc. Jest ono wynikiem wielomiesięcznej pracy poprzedzonej konsultacjami Programu Szczecin 2020.

Od dziś mieszkańcy zainteresowani stanem realizacji zadań wchodzących w skład Drugiego Porozumienia Programowego dla Szczecina mogą w prosty sposób sprawdzić, które jego elementy i w jakim zakresie zostały wykonane do tej pory.

Zapraszamy na stronę www.drugieporozumienie.pl

oraz na strony budżetu miasta Szczecin i konsultacji społecznych nowej perspektywy unijnej 2021- 2027

www.budzet.szczecin.pl

www.kierunkiprzyszlosci.szczecin.eu

Świnoujście w  sieci - Obserwuj nas w Google News