OŚWIADCZENIE w sprawie pożaru.

W związku z wybuchem pożaru w budynku, w imieniu właściciela, chcielibyśmy podziękować za sprawną i dobrze zorganizowaną akcję gaśniczą Straży Pożarnej w Świnoujściu. Bez dzielnej pomocy strażaków straty spowodowane przez pożar były znacznie większe i być może tragiczne.

Ponadto w imieniu właściciela, dziękujemy także Miastu Świnoujście i Ośrodkowi Pomocy Społecznej za opiekę nad lokatorami sąsiednich mieszkań.

Budynek pozostawał niezamieszkały i zabezpieczony przed dostępem osób z zewnątrz, media – gaz oraz prąd nie były dostarczane do budynku.

Osoby znajdujące się w środku, znalazły się tam w sposób nieuprawniony, najprawdopodobniej dokonując włamania i zaprószenia ognia. Sprawy wyjaśnią właściwe organy.

Obecna sytuacja:

Trwa szacowanie strat w budynku przy ul Armii Krajowej 3 oraz w sąsiednich budynkach.

Na miejscu pracują strażacy, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego oraz ze strony właściciela budynku pełnomocnik zarządu, projektant – konstruktor oraz firma wykonawcza, w celu zabezpieczenia budynku.

Zostanie wykonana ekspertyza dot. konstrukcji budynku, natomiast pierwsze informacje są optymistyczne – ściany nośne, w tym ściana frontowa budynku, która znajduje się w gminnej ewidencji zabytków nie zostały w znacznym stopniu uszkodzone.

Inwestor jest w trakcie postępowania o udzielnie pozwolenia na budowę, które od samego początku, zakłada rewitalizację budynku, a przede wszystkim ściany frontowej i wyeksponowanie jej walorów architektonicznych.

Inwestor docenia historię tego miejsca i to ona skłoniła go do zakupu i pracy nad modernizacją obiektu.