Zespół Szkół Morskich im. E. Kwiatkowskiego w Świnoujściu wychodząc naprzeciw potrzebą rozwijającej się gospodarki morskiej i rynku pracy otwiera nowe kierunki kształcenia.

Od 1 września 2018 roku szkoła będzie kształcić młodzież na potrzeby przemysłu stoczniowego w zawodach: technik budowy jednostek pływających oraz w Szkole Branżowej I stopnia ( dawniej ZSZ) w zawodzie monter kadłubów jednostek pływających.

Otwarcie kształcenia w tych zawodach zrodziło się z pilnych potrzeb lokalnych i krajowych firm stoczniowych. Absolwenci będą przygotowani do zadań związanych zarówno z konstrukcją i technologią budowy kadłubów okrętowych jak i remontów, konserwacji jednostek pływających. Nabędą umiejętności opracowania dokumentacji warsztatowej i procesów technologicznych wyposażenia i remontów jednostek z wykorzystaniem technik komputerowych.

Szkoła Branżowa I stopnia w ZSM będzie kształcić również w zawodzie magazynier- logistyk. Absolwenci będą przygotowani do obsługi różnego rodzaju magazynów oraz realizacji procesów przyprodukcyjnych i dystrybucji.

Absolwenci obu nowych kierunków Szkoły Branżowej I stopnia będą mogli kontynuować nauką w Szkole Branżowej II stopnia( dawniej technikum po ZSZ) zdobywając dyplomy technika budowy jednostek pływających i technika logistyka oraz świadectwo dojrzałości.

Technikum Morskie ZSM, tak jak w latach ubiegłych będzie kształcić będzie uczniów w zawodach, które może prowadzić Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej tj. technik nawigator morski, technik mechanik okrętowy, technik logistyk i technik informatyk.

– Należy podkreślić, że świnoujskie Technikum Morskie, jako jedyne w Polsce, kształci w zawodach technik nawigator morski i technik mechanik okrętowy na poziom operacyjnym żeglugi międzynarodowej, co umożliwia absolwentom po zaliczeniu nadzorowanej praktyki morskiej, przystąpić do egzaminu oficerskiego – mówi Dyrektor ZSM Marzena Baranowska.