W dniu 7maja 2018 r. podpisana została umowa darowizny pomiędzy OT PORT ŚWINOUJŚCIE S.A a Szpitalem Miejskim im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o.o., dzięki której szpital otrzymał kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na remont i doposażenie świetlicy dla dzieci na Oddziale Pediatrycznym.

W świnoujskim szpitalu rocznie przebywa około 500 dzieci. Jak trudny jest to moment dla maluchów wie każdy, kto towarzyszył dzieciom w ich leczeniu. Świetlica w szpitalu ma uprzyjemnić czas pobytu i rekonwalescencji maluchów. Od ostatniego remontu i doposażenia minęło prawie 10 lat. Trzeba więc było podjąć już działania aby poprawić jest stan.

– Na kilka skierowanych wniosków do miejscowych przedsiębiorców pozytywnie w tym zakresie odpowiedział zarząd OT PORT Świnoujście S.A, któremu w imieniu najmłodszych pacjentów dziękuje cały zespół szpitala – mówi Prezes Szpitala Dorota Konkolewska.

Remont i doposażenie przewidziane jest na czerwiec bieżącego roku.”