W dniu wczorajszym Sąd Apelacyjny w Szczecinie w sprawie z powództwa Janusza Żmurkiewicza o ochronę dóbr osobistych oddalił apelację pozwanej Anity Ryfczyńskiej.

Prawomocny wyrok zobowiązuje Anitę Ryfczyńską do dopełnienia czynności potrzebnych do usunięcia skutków naruszenia dóbr osobistych Janusza Żmurkiewicza poprzez umieszczenie w terminie do dnia 2 maja 2018 r. na stronie internetowej przeproszenia o treści określonej w wyroku.

Anita Ryfczyńska jest ponadto zobowiązana do zwrotu Januszowi Żmurkiewiczowi kosztów postępowania.

Wyrok jest prawomocny.

UM