#zżyciapilota: Pogarszająca się pogoda opóźnia wyjście statku #LNG „AL KHATTIYA”🇲🇭 z gazoportu w porcie #Świnoujście. #pilocimorscy