Z powodu niedoboru pielęgniarek niektóre szpitale decydują się na dodatkowe zachęty dla białego personelu.
Szpital Miejski w Świnoujściu chce zapłacić studentom trzeciego roku licencjatu po 500 zł stypendium i dać mieszkanie służbowe.
Przeczytaj więcej …