10 obywateli Ukrainy otrzymało w tygodniu decyzje zobowiązujące do opuszczenia Polski po przeprowadzonych przez funkcjonariuszy Morskiego Oddziału Straży Granicznej kontrolach legalności pobytu i zatrudnienia.

Kontrole przeprowadzili strażnicy graniczni z Gdańska, Ustki, Kołobrzegu, Szczecina i Świnoujścia.

Stwierdzili u siedmiu osób przeterminowane pobyty, brak ważnych wiz i innych dokumentów uprawniających do wjazdu i pobytu, przekroczenie granicy wbrew obowiązującym przepisom i nielegalne wykonywanie pracy.

Ponadto ustalili, że cel i pobyt w Polsce dwóch cudzoziemców był niezgodny z deklarowanym, a obecność innego niepożądana.

Komendanci Placówek Straży Granicznej wszystkim cudzoziemcom wystawili decyzje administracyjne zobowiązujące do powrotu i orzekli o zakazach ponownego wjazdu do Polski od 6 miesięcy do 3 lat.

Straż Graniczna

Świnoujście w  sieci - Obserwuj nas w Google News