Zagrożenie wybuchem – straż na posterunku.

Rozszczelnienie instalacji z bio-gazem na terenie świnoujskiej oczyszczalni ścieków – są zagrożeni ludzie – na szczęście to tylko ćwiczenia.

3 zespoły straży pożarnej ćwiczyły walkę z zagrożeniem gazowym – które mogą wystąpić w świnoujskiej oczyszczalni ścieków.