W ostatnich dniach po raz kolejny doszło do kolizji na skrzyżowaniu ulic Piastowskiej i Dąbrowskiego. Wypadki w obrębie tego skrzyżowania mają miejsce zdecydowanie zbyt często, co świadczyć może o konieczności ponownej weryfikacji i uzupełnienia organizacji ruchu.

Nie neguję prawidłowości wykonania organizacji, jednakże zbyt częste kolizje potwierdzają, że jak najszybciej trzeba dokonać ponownej analizy tego zagadnienia.

Zwracam się zatem do Pana Prezydenta, będącego zarządca wymienionych ulic, z prośbą o podjęcie pilnych działań we współpracy z Policją.

Jednym z najwyższych priorytetów władz samorządowych wszystkich szczebli jest zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom. Jesteśmy zatem zobowiązani do podjęcia zdecydowanych działań zanim dojdzie do kolejnych wypadków w tym miejscu.

Z wyrazami szacunku
Jacek Jurkiewicz