Nauki humanistyczne dołączą do grona przedmiotów branych pod uwagę w konkursach Prezydenta Miasta za najlepsze prace doktorskie, magisterskie lub dyplomowe.

Nowa formuła konkursu to wynik współpracy Miasta ze szczecińskimi uczelniami wyższymi w ramach projektu Akademicki Szczecin. Nowa formuła konkursowa zakłada, że oprócz prac dyplomowych których tematyka dot. nowoczesnych technologii i innowacji, realizowany będzie dodatkowy konkurs w zakresie nauk humanistycznych uwzględniający warunek aby przedmiot prac stanowił tematykę związaną ze Szczecinem.

Pierwsze nagrody w tym konkursie zostaną przyznane jeszcze w tym roku.

www.szczecin.eu/akademicki_szczecin

Centrum Informacji Miasta
UM Szczecin