Wicemarszałek Sobieraj z wizytą w ZSM w Darłowie

Zespół Szkół Morskich w Darłowie znacząco podnosi jakość praktycznej nauki zawodu. Zakupiony niedawno wysokiej klasy sprzęt nawigacyjny oraz stworzenie i doposażenie pracowni ratownictwa morskiego ma zapewnić uczniom placówki doskonale kwalifikacje. Jak funkcjonuje nowa technologia i jakie daje możliwości, sprawdzi w czwartek, 15 marca 29018 roku wicemarszałek województwa Tomasz Sobieraj. Przy okazji wizyty podpisana zostanie umowa, dzięki której inwestycja Starostwa Powiatowego w Sławnie dofinansowana będzie unijnymi funduszami Urzędu Marszałkowskiego.

Modernizacja symulatora nawigacyjnego ECDIS, rozbudowa symulatora radarowo-nawigacyjnego o element stanowiska map elektronicznych Ntpro 500, a przede wszystkim zakup symulatora GMDSS
z 8 stanowiskami treningowymi i stworzenie pracowni ratownictwa morskiego – to główne założenia rozpoczętego we wrześniu 2017 roku projektu Zespołu Szkół Morskich w Darłowie, do którego uczęszcza
na co dzień blisko 600 uczniów. W ten sposób placówka wraz z organem prowadzącym – Starostwem Powiatowym w Sławnie – podnosi jakość kształcenia w zawodzie technik nawigator morski i wychodzi naprzeciw potrzebom zachodniopomorskiego rynku pracy. To kilkuetapowe przedsięwzięcie, które jeszcze praktyczniej przygotuje do zawodu kosztowało 1,6 mln zł. Urząd Marszałkowski w ramach Programu Regionalnego pokryje aż 85% kosztów inwestycji. Będzie to ponad 1,3 mln zł.

Zmiany w zakresie kształcenia darłowskiej ZSM cieszą zarówno uczniów, jak kadrę nauczycielską,
bo nowoczesny sprzęt już od kilku tygodni pomogą w nauce przyszłym nawigatorom. Szczególnie duże możliwości ma symulator GMDSS, gdzie na ośmiu stanowiskach, w tym rzeczywistym mostku nawigacyjnym podnoszą swoje umiejętności. Dzięki nowemu sprzętowi uczniowie ćwiczą na różnych typach statków,
od tankowców czy masowców po kutry rybackie, a nawet łodzie ratunkowe. Dodatkowym elementem zajęć na nowoczesnej aparaturze jest wybór obszaru i warunków hydrometeorologicznych do prowadzenia żeglugi.

Realizacja projektu Zespołu Szkół Morskich w Darłowie oraz sławieńskiego starostwa wpisuje się
w założenia 9 Osi Priorytetowej RPO WZ 2014-2020 „Infrastruktura publiczna”, działanie 9.8 „Infrastruktura szkolnictwa zawodowego”.